Kulturkupeen

Det dybe og det rene. En biografi om komponisten Vagn Holmboe. Ny bog.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Anmeldelse af Ulla Strømberg.

Det dybe og det rene. En biografi om komponisten Vagn Holmboe.

Ny, uhyre velskreven biografi om komponisten Vagn Holmboe af Politikens musikredaktør Thomas Michelsen.

Selv om bogen er på over 500 sider med det primære ærinde at beskrive og forklare Vagn Holmboes store oeuvre, er der ikke mange noder at finde på siderne. Det er til gengæld også den eneste anke, der er at udsætte på Thomas Michelsens bog, som er gennemresearchet og alligevel skrevet i en behagelig uakademisk og eviggyldig stil.

 

I indledningen forklares eksplicit hvorfor og hvordan, det private og det kunstneriske næsten er flettet ind i hinanden i det kunstneriske værk, som med Holmboes egne ord benævnes metamorfotisk.  Drivkraften hos komponisten skal søges i en tydelig åndelighed inspireret af flere forskellige kilder, og herunder bl.a. en buddhistisk orientering og en inspiration fra folkemusikken, som bl.a. kom til Holmboe via giftemålet med den rumænske pianist Meta May.

Men også det kulturelle borgerhjem, som Holmboe voksede op i, lagde kimen til det store samlede musikalske værk, som Holmboe skabte. Mere end 400 musikalske værker inden de fleste genrer, heraf bl.a. 13 nummererede symfonier, en række strygekvartetter og en enkel lille opera, ”Kniven”.

Vagn Holmboe blev født i 1909 i et borgerligt og kulturelt oplyst miljø i Horsens. Faderen var forretningsmand med en butik, der bl.a. solgte farver og maling. Forældrene var veloplyste og besad stor glæde ved det kunstneriske inden for alle genrer.  Familiens i alt syv sønner, hvoraf Vagn Holmboe var en af de yngste, havde hver især drømme og længsler, som forældrene bifaldt.

Vagn Holmboe vidste allerede som 10-årig, at han måtte være kunstner, og som 16 årig søgte han ind på Konservatoriet i København. Et par af hans brødre havde andre udlængsler. Den ene, som var konverteret og blevet muslim, endte sine dage på ulykkelig vis i Jordan på vej mod Mekka, mens den anden faldt som frihedskæmper under Anden Verdenskrig.

Efter flere år på Konservatoriet i København søgte Vagn Holmboe mod Berlin i 1930 og mødte her sit livs kærlighed, den rumænske pianist Meta May.

Tilbage i Danmark begyndte tilværelsen som komponist i respekt for bl.a. de store inspirationskilder Haydn, Carl Nielsen og Stravinskij, som han selv senere fremhævede.

Fra 1930-erne og specielt i 1940-erne udvikledes den særlige strategi, som Holmboe selv betegnede som metamorfotisk,  dvs. at  musikken udvikles og forandres, så den hen igennem satserne til sidst har ændret sig helt fra udgangspunktet.

Selv var Vagn Holmboe som ung i polemik med den noget ældre komponist Knud Åge Riisager, men det var snarere begavede faglige dialoger, som Holmboe førte med sin yngre elev og ven Per Nørgård.

Bogen beskriver på smukkeste vis, hvordan privatliv og kunstnerisk skaben er flettet ind i hinanden. Derfor må Michelsen også inddrage 1950-ernes uro i ægteskabet¸ fordi det fik basal betydning for Holmboes kompositoriske arbejde.

Da Holmboe i 1964 beslutter at sige sit professorjob op, definitivt at forlade elskerinden og deres fælles børn og bosætte sig med den ægteviede i Ramløse i Nordsjælland, får det også kunstnerisk betydning.
Komponisten var tillige meget skrivende og publicerede skrifter om gademusik, rumænsk musik og arabisk musik, som tilsammen viser den spændvidde, som rumsterede i Vagn Holmboes kunstnersind.

At Holmboe havde en verdensopfattelse, som måske ikke er helt i harmoni med den almindelige danske folkekirketro, kom bl.a. til udtryk i tanker om menneskelige stræben efter noget (desværre) uopnåeligt absolut.

Thomas Michelsen har fået adgang til breve og dagbøger, som ikke tidligere har været kendt. Med ”Det dybe og det rene – En biografi om Vagn Holmboe” er de fleste hemmeligheder i et langt kunstnerliv vist afdækket. At Michelsen også på den mest indsigtsfulde måde kan redegøre for musikken betyder, at bogen fremstår som den ultimative bog om en dansk komponist, som komponerede uden at gå på kompromis med sin idealer i en stor del af det 20. århundrede.

Vagn Holmboe døde i 1996, og avantgardens serielle musik forblev vist for ham et lukket land.

Varm anbefaling til alle seriøse musikelskere.

Udkommet november 2022.

www.multivers.dk

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *