Menu Luk

De gule veste har ordet. Ny bog af Mads Christoffersen.

 

Anbefalet af Ulla Strømberg.

De gule veste har ordet. Ny bog af Mads Christoffersen.

I november 2018 blev ”De gule veste” et hot emne. Det var et fænomen, ingen havde hørt om tidligere, men det viste sig hurtigt at være et langtidsholdbart initiativ og til dels effektfuldt.

Kultursociologen Mads Christoffersen fik hurtigt interesse for fænomenet. Han har studeret fransk, har et hus i nærheden af Nimes og er i øvrigt interesseret i sociale og politiske spørgsmål. Han så samtidigt en vis sammenhæng med studenteroprøret i 1968, hvor han havde været aktiv, og som jo også tog sit udspring i Frankrig. Derfor besluttede han i begyndelsen af 2019 at studere ”De gule veste” nærmere. I øvrigt fik studenteroprøret efterfølgende også betydning for den danske samfundsudvikling, ikke mindst inden for de videregående uddannelser.

”De gule veste har ordet” er blevet til en lille, letlæst og oplysende bog, som udkom d.17. november, på toårsdagen for de første aktiviteter i Frankrig.

D.17. november 2018 bryder det hele løs. Der er blokader på rundkørsler ved større indfaldsveje overalt i Frankrig og tillige anmeldte demonstrationer i flere byer. Mange hundrede tusinde mennesker er aktive denne dag, hvor alle er iført de meget almindelige, gule veste, som er obligatorisk inventar i biler. Medierne rundt om i verden tager sig ikke mindst af begivenhederne i Paris med voldsomme sammenstød imellem folk og politi. Butikker bliver smadret op og ned ad Champs-Élysées  og sikkert også i andre kvarterer.

Den sidste dråbe, der fik den ulmende utilfredshed i befolkningen til at blusse op, skyldtes prisstigninger på benzin og diesel.

Allerede i begyndelsen af året, før prisstigningerne, var der generel utilfredshed. En ung kvinde var begyndt at samle underskrifter ind via facebook. Siden slutter hun sig sammen med en lastbilchauffør, og de to personer bliver, ifølge bogen, udslagsgivende for aktionen d.17.11.2018. og de efterfølgende mange lørdage.

Men basalt stak og stikker utilfredsheden i Frankrig dybere. Da den unge Macron blev præsident et par år tidligere, håbede mange, at det ville betyde nye tider med denne  tildels uerfarne politiker i spidsen. Men, igen ifølge Mads Christoffersen, har Macron skuffet og vist sig i høj grad at gå eliten og kapitalens ærinde. En lang række eksempler viser, hvordan de lavtlønnede er blevet nedprioriteret, mens de ”rige” er blevet tilgodeset.   Mindstelønningerne i Frankrig ligger meget under lønningerne i Danmark. I det hele taget er det franske samfund, på trods af visse generelle sociale goder, et meget klassedelt samfund.

”De gule veste” gør derfor oprør mod meget mere end stigende benzinpriser, for de ser hele samfundsstrukturen som destruktiv for drømmen om et lige samfund. Bagest i bogen aftrykkes i alt 55 punkter, som ”De gule veste” internt har stemt om. Mange, ja de fleste punkter, synes mere end rimelige og er allerede virkelighed i Danmark. Men der er også ekstreme synspunkter: Frankrig bør forlade EU. Der skal indføres stemmepligt.

Mads Christoffersen interviewer adskillige almindelige franskmænd, der er aktive i bevægelsen. Noget af det, som går igen og igen i interviewene, er en ny følelse af samhørighed. Ikke alene ønsker de aktive folk at ændre på samfundsstrukturen og sikre større ligeret og retfærdighed, som deltagere i bevægelsen føler de også for første gang i mange år et fællesskab med andre (kæmpende) medborgere. Sådan går det jo ofte. En fælles fjende kan binde mennesker sammen.

”De gule veste” og bogen om dem ryger som alt andet ind i den store Corona-krise i marts 2020. Demonstrationerne kunne ikke fortsætte, for der var jo alle mulige restriktioner i Frankrig allerede fra det tidligere forår 2020. Derfor kommer bogen primært til at beskrive det første år af bevægelsens liv – og tager også kun den store fagpolitiske transportstrejke i december 2019 og januar 2020 med i kort form. Denne strejke varede næsten 40 dage og har vel også haft sin betydning for ”De gule veste”s udfoldelsesmuligheder og måske i sidste ende manglende gennemslagskraft. Metroer og tog var lammede mange steder i Frankrig. Jeg var selv i Paris i januar 2020. På det tidspunkt gad danske aviser slet ikke skrive om franske uroligheder eller strejker. Jeg måtte ty til franske og amerikanske aviser for på forhånd at forstå omfanget. Og aldrig har vi gået så meget i Paris!  Kort tid efter ramte Coronaen hele verden – inklusive ”De gule veste”.

Der er tre spørgsmål, man sidder tilbage med efter endt læsning: 1: Hvem var det, det smadrede butikker m.m. tilbage i ”De gule veste”s tidlige dage. Var det den franske arbejder eller arbejdsløse? Eller var det bøller uden et egentligt politisk engagement? Det tager bogen ikke stilling til.

2: Jeg vil også gerne vide, hvor bevægelsen står i dag. Er den gået i Corona-hi – eller er den død?

3; Hvormange indrømmelser er Macron og co. rystet op med?

”De gule veste har ordet”  er en let læst, nyttig introduktion og kan derfor varmt anbefales..

Udkommet 17.11.2020.

Vejledende udsalgspris  kr. 149,-

www.mondogrande.dk     

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *