Kulturkupeen

Kirkens Rum – En ny, kunstnerisk vejledning for menighedsråd og andre med indflydelse.

Kommenteret af Ulla Strømberg.

Kirkens Rum – En ny, kunstnerisk vejledning for menighedsråd og andre med indflydelse.

”Kirkens Rum” er en stor, velillustreret bog om mange af de kunstneriske aspekter fra før og nu, som enhver, der besøger en af de danske kirker,  mødes af.

For den besøgende bombarderes jo ofte af mange indtryk: kirkens ydre arkitektur, den indre udsmykning samt interiøret og hvad der sjældent tales om, de nærliggende bygninger, som ofte er nybyggede menighedshuse.

Denne bog tager dog primært fat om den indre udsmykning. Det er en begrænsning, men et vigtigt delelement af den visuelle oplevelse, som møder kirkegængeren ved gudstjenester eller blot ved et kig ind i en åben dansk kirke.

Bogen er en artikelsamling, udgivet af Akademiraadets udvalg for Kirkekunst – og udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Bogen er primært tænkt til medlemmer af de mange menighedsråd. Men bogen er jo tilgængelig for også mennesker uden for fagkredsen, og det er godt. Selv om bogen synes meget ”officiel og statslig” i hele sin sproglige tone, er det Augustinusfonden, der har støttet hele projektet. Imponerende. Hvad gjorde kunst- og kulturlivet i Danmark uden de private fonde, som næsten alt for gavmildt støtter både bogudgivelser og såmænd også byggerier inden for det kulturelle?

 

Bogen kan være nyttig for de mange menighedsråd ude i landet, hvor velmenende kristne borgere skal bestemme over meget vigtige afgørelser, som bl.a. kan omfatte valg af præst og, hvad denne bog kredser om, udsmykning af kirkerum samt måske også renovering af den ydre kirkebygning.

På det visuelle plan kan denne bog, redigeret af landskabsarkitekten Annemarie Lund og med flere afsnit skrevet af Morten Skriver, være meget nyttig. Spørgsmålet er blot, om den måske er for ”akademisk” til, at de mange menighedsrådsmedlemmer rundt om i landet kaster sig over teksten og lærer af den.  Her ville en lille ”how to do”-pjece måske have været mere anvendelig.

Også en kritisk gennemgang af fejltagelser ude i de mange menighedsråd kunne være nyttig, men ville nok være alt for farlig og partisk.

Bogen fremtræder på smukkeste vis, og teksten er næsten barberet for ”knaster”. Det er den officielle tone er garant for. Lidt ekstra polemik havde måske gjort læsningen mere interessant. For der er jo masser at tage fat på. For tænk hvor mange penge, der egentlig er brugt ude i de mange sogne på at renovere og genudsmykke den lokale kirke. Og en oversigt med navne på danske kunstnere, der i de seneste tre-fire  årtier har udsmykket danske kirker, ville have været interessant og have været en god note til en af bogens få formaninger: ”Et særligt problem i Danmark er desuden, at nogle få kunstnere har opdyrket markedet for kirkekunst, blandt andet ved at specialisere sig i at formidle og sælge deres arbejder til menighedsrådene som i særlig grad religiøst berigede produkter” ( citeret fra indledningen).

Det er polemik, som basker, men påstanden følges ikke op, der nævnes  ingen navne, og uden en oversigt er vi jo lige vidt og kan kun gisne.

Bogen er meget demokratisk, og der fremhæves ikke de mest ”guldrandede” billedkunstnere som eksempelvis Per Kirkeby eller teologen og billedkunstnere Hein Heinsen.

”Kirkens Rum” skal nok blive købt af  de mere end 2000 menighedsråd i Danmark, men spørgsmålet er, om bogen bliver nærlæst efter hensigten.

 

Facts fra henholdsvis Kristeligt Dagblad og Danske Menighedsråd.

Inden for Folkekirken er der i Danmark 

 

2.354 kirker fordelt på 2.123 sogne – heraf ca. 1800 såkaldte middelalderkirker.

Ca. 400 frikirker og ca. 250 internationale kirker m.m.

(Citeret fra Danske Menighedsråds officielle hjemmeside) :

Fakta om menighedsrådene (tallene er fra 9. december 2016)

Medlemmer af menighedsråd:

12.346 valgte medlemmer (55 % kvinder, 45 % mænd)

2.097 fødte medlemmer – præster (57 % kvinder, 43 % mænd)

Aldersgennemsnittet

Valgte medlemmer: 61 år

Fødte medlemmer: 51 år

Ældste og yngste medlem 

Yngste medlem: 18 år

Ældste medlem: 97 år

99 % af menighedsrådene er medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråd.

 http://www.lindhardtogringhof.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.