Kulturkupeen

Årets kongelige teater

 

Fejlslagen Indpakning, vigtigt indhold   – Årets brochure fra Det Kongelige Teater, 2014/15

/Ulla Strømberg

2 stjerner

Årets brochure fra Det Kongelige Teater er netop rundsendt med søndagsaviserne og skal lokke mere end 600.000 folk i teatret for at honorere de politiske krav.

Med den nye, øverste chef, Morten Hesseldahl, der har en fortid som forlægger og som kulturdirektør i DR, er det på flere måder en mærkværdig publikation med en overraskende usikker layout og tekst.

En skinger orange farve, der flere steder umuliggør enhver læsning, suppleres af vaklende tekster med for mange ”du-er” og en ”perlerække” af popsmarte vendinger. Flere steder anvendes tillige en indforstået tone, som fordrer, at læseren hører til ”inderkredsen”, der hjemmevant hænger ud i de forskellige små rum i Skuespilhuset og hungrer efter ”teaterhistorien”.

Bedst er de tre kunstneriske chefers introduktioner til henholdsvis skuespil, ballet og opera. Her er støvsuget for de floskler, som florerer i flere tekster, der i ordvalg synes at ville konkurrere med en vildfaren 3. rangs sportsjournalist.

Men Det Kongelige Teater kan jo godt, ellers ville vi næppe acceptere et årligt statstilskud på mere end 550 millioner kroner. Så et godt råd: spring brochuren over, check blot repertoireplanen og sats på forhåbentlig mange gode oplevelser i et af de tre teaterhuse.

 

Men kære teater, giv ikke fortsat PR-afdelingen friløb, for så er der nok nogle, der ender med at vælge institutionen fra.