Kulturkupeen

Ny kampplads: Bevar bymiljøet i små og store byer.

Kommentar af Ulla Strømberg.

Ny kampagne sætter ind for at bevare bymiljøet i små og store byer. Se www. godebyer.dk.

Nu er By og Land – landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur endelig kommet på banen og har lanceret en kampagne for at bevare de gode bymiljøer rundt om i Danmark. Det er på høje tid – og bedre sent end aldrig. Kampen skulle være sat ind allerede lige efter 2. verdenskrig, hvor mange gamle bymiljøer blevet ødelagt til fordel for nybyggeri af ikke mindst rådhuse, bankfilialer, brugsforeninger og købmænd.

Pressebillede af Helge Torm fra 2013 - Torvet  i Faaborg. Læg mærke til sammenstødet imellem det gamle bindingsværkshus  og den moderne bygning ved siden af.

Pressebillede af Helge Torm fra 2013 – Torvet i Faaborg. Læg mærke til sammenstødet imellem det gamle bindingsværkshus og den moderne bygning ved siden af.

Der blev revet ned og siden bygget først i røde mursten med kvadratiske vinduer, senere i beton og stål – og som regel med stor skade til følge. Det som blev tilbage syntes amputeret, og stemningen og det hyggelige bymiljø gik fløjten.

En lang række danske provinsbyer har triste bytorve, hvor moderne byggeri knuser det miljø, som flere hundrede års liv og bygningskultur har skabt.

Sammenlign f.eks. torvene i Slagelse med nogle kirkepladser i bl.a. Ribe og Kalundborg og forstå, hvor lidt der skal til for at ødelægge en fælles stemning, og hvordan sammenhængen i mellem historiske huse kan skabe og fastholde en følelse af et langt, fælles historisk fodslag.

Nu skal bevaringstanken blive til en folkesag på linje med Danmarks Naturfrednings forening ihærdige kampagner for at sikre at vi ikke ødelægger den danske natur, bl.a. vore strandområder – og allersenest kampagnen ”Red byens træer”.

Selv om mange kommuner har lokalplaner og også bevarende lokalplaner, er det ikke nok. For kommunerne dispenserer rask væk fra det, som er vedtaget.   Et meget grelt eksempel, som hele Nordjylland taler om for tiden, er tilbygningen til Skagens Museum. Et smukt, gult skagenshus blev revet ned til fordel for en stor mørk bygning, der som en gøgeunge knuser det helt unikke miljø omkring museet og Anchers hus tæt ved.

Der skal kæmpes over hele landet, og det vil bl.a. foregå ved lokale debatter borgerne imellem. Derefter er det nok allervigtigst at holde politikerne i ørerne.

Bevar vore bymiljøer i gader, stræder og på torve lyder kampråbet.

Se mere på www.godebyer.dk